ТЕХНИЧЕСКА И ЦЕНОВА ОФЕРТА

ПРОДУКТ

Камерна вакуумна пещ с молибденов нагревателен блок

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Синтероване и термообработка на детайли във вакуум или носещ инертен газ при температура до 1350ºС

ОПИСАНИЕ

Вакуумната пещ е хоризонтална, с възможност за зареждане от двете страни.

  Състои се от следните модули и компоненти:

 • Молибденов нагревателен блок (молибденови нагреватели Ø8 и многослоен молибденов отражател) с работно пространство 350х350х1000 mm;
Работна температура до 1350ºС;
Среда – вакуум или  носещ инертен газ;
 • Водоохлаждаеми корпус и врати от неръждаема стомана;
 • Вакуумен агрегат състоящ се от:
  • еднороторна помпа DK100 LEYBOLD;
  • двуроторна RUVAC WA251  LEYBOLD;
  • дифузионна помпа 3000 l/S;
  • електромеханични клапани;
 • Захранващ блок (трансформатор и силово управление)  90kW 3х380V ;
Табло за управление на пещта, съдържащо:
 • Превключватели за ръчно управление на процеса на вакуумиране;
 • Вакууметър Combitron CM330  LEYBOLD за следене на ниския и високия вакуум;
 • Програмируем контролер, за задаване и поддържане (ръчно и автоматично) на многостъпални температурни режими;
 • Система за следете, алармиране и аварийно изключване на мощността  при спиране на охлаждане, незатворени врати, превишена температура;
 • Следене на текущите стойности на температурата - зададена и действителна, вакуума, мощността за всяка фаза, точката, до която е стигнала стартираната програма.
 • Могат да бъдат задавани, следени и записвани температурните режими, налягането в пещта, възникналите проблеми и отклонения  в хода на работата;

СРОК НА ДОСТАВКА

16 седмици след 80% авансово плащане