АЛНИКО МАГНИТИ

Постоянните магнити от типа Alni, Alnico и Ticonal представляват сплави на базата на Fe, Al, Ni, Co, Cu и Ti. Те се отличават с относително висока остатъчна намагнитеност Br и максимална магнитна енергия (ВН)мах, нисък коефициент на температурни изменения - 0.02%/°С, висока точка на Кюри - 850°С и работна температура до 450°С. Тези характеристики ги правят незаменими при използуването им в измервателни прибори, прецизни акустични преобразуватели, сензорни и други устройства, изискващи стабилни с времето и промените на температурата параметри.

В таблицата са дадени характеристиките на магнитите от типа Alni, Alnico и Ticonal, производство на ПРАМИЗ, ООД.


МАТЕРИАЛ

*

Минимални стойности

(B.H)max

Br

BHc

kJ/m3

MG. Oe

T

G

kA/m

Oe

Alnico 12/6

i

12

1.50

0.60

6000

54

680

Alnico 14/6

a

14

1.80

0.71

7100

54

680

Alnico 20/5

a

20

2.50

0.90

9000

54

680

Alnico 35/5

a

35

4.40

1.16

11600

56

700

Ticonal 18/9

i

18

2.20

0.60

6000

84

1050

Ticonal26/10

a

26

3.30

0.75

7500

96

1200

* i = изотропни; a = анизотропни

На фигурата са показани размагнитващите криви на магнитите, дадени в таблицата.

ggg

За да отговорим най-пълно и точно на отправените към нас запитвания, ние се нуждаем от следната информация:
- чертеж на магнита (форма и размери, изисквания към повърхнините) Напречното сечение на магнитите може да бъде между 10 и 1000 mm2, а дължината от 2 до 40 mm. При цилиндричните магнити препоръчваме дължината да бъде не повече от три пъти диаметъра;
- вида на материала, съгласно таблицата или други изисквания;
- посоката на намагнитване или конфигурация на полюсите;
- информация за условията и устройствата в които ще работят магнитите: конфигурация с други магнити, магнитопроводи, въздушни междини, температури, размагнитващи полета и др.;
- състояние на готовите магнити: намагнитени или размагнитени;
- количество.

Получавайки тази информация, ние можем да Ви отговорим на въпроси свързани с цени, срокове и доставка.