Дейността на ПРАМИЗ обхваща производство и предлагане на праховометалургични магнитни материали и изделия, главно ALNICO магнити, оксидни магнити, неодимови FeNdB магнити, магнитни системи магнит-магнитопровод, магнитномеки материали и изделия от FeNi, FeSiP, магнитодиелектрични композити, предназначени за работа в променливи магнитни полета.

ПРАМИЗ проектира и изготвя екипировка за праховометалургични изделия, в това число методика и оборудване за намагнитване и контрол на постоянни магнити. Ползвайки богатия опит на своите специалисти фирмата осъществява широка консултантска дейност в областта на магнитните материали, праховата металургия и металознанието.

ПРАМИЗ е основана праз 1991 година като малка консултантска фирма в областта на праховата металургия. През 1993 год. започва изграждането на своя производствена база. През 1994 са произведени първите количества ALNICO магнити и магнитни системи, като до днес обема на произведената продукция достига 15 тона ALNICO магнити и 40 тона магнитни системи от типа магнит - магнитопровод годишно.

Нашите изделия отговарят на основните международни стандарти DIN и ISO и намират приложение в електроуреди и електроизмервателни прибори произвеждани в България, Турция, Македония, Южна Африка и Прибалтика.