МАГНИТНОМЕК ДИЕЛЕКТРИЧЕН КОМПОЗИТ DSMC150

DSMC 150 представлява композит от магнитномек железен прах и диелектрична свръзка.Този материал е особено подходящ за сърцевини на дросели в AC и DC захранвания, тиристорни ключове, електронни филтри, индуктори и импулсни устройства.

Основните характеристики на DSMC150 при работа в променливи магнитни полета са ватните загуби и магнитната проницаемост.

По своите параметри (относително голяма магнитна индукция и високо електросъпротивление) DSMC150 заема междинно място между феритните и класическите праховометалургични материали, предназначени за работа в променливи магнитни полета.

Типичният диапазон на приложение е 50 Hz - 100 kHz.

ПРАМИЗ ООД предлага изделия от DSMC150: пръстеновидни сърцевини, с и без изолация, готови дросели и детайли по чертеж и изисквания на клиента.