Топчетата са изработени от магнитномека стомана, т.е. намагнитват се и остават намагнитени само при поставяне в магнитно поле или при допир с постоянни магнити. Затова към едно топче може да бъдат прилепяни няколко магнита с различни полюси.

С топчетата могат да се провеждат интересни демонстрации и в комбинация с магнити да се конструират сложни двумерни и тримерни фигури.

 


Фигура, направена с магнити 06.044, 06.017H, 06.040, 06.005, 06.034.
На практика, фигури могат да си конструират с всякакви по форма и размери магнити.

Тази фигура е получена, като под бялата плоскост (върху която са топчетата и монетите) е поставен голям магнит кат.№ 06.028.