Магнитно кабърче

 

Магнитното кабърче, известно още и като магнитна карфица ( magnetic pin ), представлява неодимов
магнит монтиран в удобно за хващане пластмасово тяло.

Комплектът, който Ви предлагаме се състои от 12  кабърчета в 6 различни цвята.

С магнитното кабърче можете да закрепвате листове, постери, малки табели и други тънки предмети
върху магнитни дъски, хладилни стелажи и други железни повърхнини.

Магнитното кабърче задържа до 10 стандартни листа А4 (един върху друг) върху желязна повърхнина.
Силата на отлепване на кабърчето, поставено директно (без междина) върху желязна повърхнина е ~ 400 g.