Магнитен скрепителен елемент D15

Магнитният  скрепителен елемент D15 е предназначен за  закрепване към железни повърхнини на табели, пана, поставки,закачалки, сигнални лампи, електронни устройства и много други.

D15 се състои от желязна основа, върху която е залепена гума, в отворете на гумата са монтирани неодимови магнити с диаметър Ф15 mm.
Трите  отвора са за присъединителни болтове.

 

Магнитите осигуряват голяма сила на притискане, което в съчетание с  високия коефициент на триене на гумата не позволява приплъзване.
В резултат максималната сила, която може да се приложи, без да прехлъзне елемента, достига до Fs=15 kg (~150 N).
Силата, необходима за отлепване на елемента е Ff ~20 kg (~200 N).

Магнитният  елемент D15 е подходящ за закрепване върху боядисани и лесно нараними железни повърхнини.
При поставяне, елементът ляга само върху гумата, а магнитите не се допират до повърхността, защото дебелината им (2mm) е по малка от тази на гумата (2.5 mm).
Същото се отнася и за главите на скрепителните болтове.
Важно качество на D15 е, че не създава разсеяно магнитно поле и може да се използва за закрепване на електронни устройства, чувствителни към магнитни полета.