С предлагания от нас железен прах можете лесно да установите конфигурацията на магнитните полюси на магнитни системи и многополюсни магнити.

Железните частици са с много малки размери (~60 µm) и висока чистота. Затова попаднали дори в слабо магнитно поле, те лесно се концентрират по градиента на полето, очертавайки силовите линии.

Характеристики на праха:

Типичен химически състав
Fe - основа
C - 0,002 %
S - 0,008 %
O – 0,08 %

Размер на частиците
100% под 150 µm
86 % под 63 µm

Насипна плътност: 3,0 g/cm3

Върху магнитно фолио (многополюсно ивично намагнитено) е поставен лист хартия с железен прах. Частиците се концентрират между полюсите.