Ф Е Р О Ф Л У И Д

Ферофлуидът представлява колоиден разтвор на феритни частици с много малки размери (~10 nm) и повърхностноактивна течност (в предлагания от нас ферофлуид е смес от органични разтворители и синтетични масла). Така ферофлуида притежава едновременно характеристиките на хомогенна течност и физичните свойства на магнитномек материал.

Благодарение на нанометричните размери на частиците и подходящият подбор на течността, този разтвор е изключително устойчив. В него не се наблюдава утаяване или сегрегация дори в силно магнитно поле или при продължително съхранение.

В зависимост от състава, механичните и магнитните характеристики, ферофлуидите намира множества приложения:
- в акустични прибори (висококачествени и мощни високоговорители);
- вакуумни уплътнители за въртящи се оси и валове;
- при демонстрация и визуализация на магнитно поле и конфигурация на полюсите, изследване на магнитни материали и доменна структура;
- в медицината при някои клинични тестове;
- в сензорни и превключващи устройства.

Предлаганият от нас ферофлуид е подходящ за демонстрация и изследване на магнитно поле, създадено от постоянни магнити, електромагнити и по-сложни магнитни системи.

Течността не лeтлива и при внимателна работа (ако се пази от замърсяване и разливане) може да се използва многократно.Опаковките са от 10, 20, 50 ml (шишенца снабдени с капкомер за дозиране) и 100 ml, но по желание на клиента може да бъде доставено и произволно по-голямо количество.

 


Ето и нашето скромно участие в богатата интернет колекция от видео материали за поведението на ферофлуида в магнитно поле.

Допълнителна информация и интересни демонстрации с ферофлуид може да намерите и на следните линкове:
1.wikipedia
2.www.youtube.com
3.www.youtube.com
4.www.youtube.com

По-долу са дадени характеристиките на предлагания от нас ферофлуид:

Намагнитеност на насищане Bs = 44 mT (±10%)
Вискозитет <6 mPa.s
Плътност 1,1 g/cm3
Температура на кипене 230°С (±10%)