ДЕТЕКТОР НА МАГНИТНО ПОЛЕ

 

С този детектор може да се определи направлението и до голяма степен интензитета на магнитното поле, създадено от магнити и многополюсни магнитни системи.

То представлява фолио, върху което е нанесен желеобразен слой, чийто оптични свойства се променят в зависимост от посоката и интензитета на магнитното поле.

Така става възможно откриването на полюсите, разпределението и концентрацията на полето около тях.