Магнитен скрепителен елемент за баджове BG10

Предлагания скрепителен елемент се състои от два силни неодимови магнита (1), монтирани в пластмасов корпус заедно със затваряща магнитното поле желязна пластина (2) и свободна, никелирана желязна пластина с двойно залепваща лепенка (3), върху която може да се постави баджа или предмета, който искаме да закрепим.

badge badge

Силата на прилепване на двете части (свободната пластина и частта с магнитите) намалява бързо с дебелината на плата или плоскостта върху която правите закрепването и обикновено е не повече от 5 mm.

В таблицата по-долу е дадена силата на отлепване (в грамове) при различна дебелина между свободната пластина и частта с магнитите.

H /mm/

0

0.5

1.0

1.5

2.0

5.0

F /g/

2550

1400

1050

600

480

55

Закрепването на баджове не е единственото приложение на BG10.

бадж   бадж
badge   badge
badge4   badge
badge
В зависимост от необходимостта и Вашата изобретателност, с този елемент може да закрепване табели през стъкло и тънки прегради, да предържане кабел към желязна повърхнина, бележки върху хладилника, дори да си направите магнитни „щипки” за пране и много други.