Магнитна самозалепваща лента 19×2 mm

Магнитните ленти представлява композит от магнитен феритен прах (бариев ферит) и гъвкава полимерна свръзка.
Най-често това е гума и затова този материал е известен като „гумени” или „меки”магнити.

Едната странана лентата е със самозалепващо покритие, а другата е намагнитена многополюсно, ивично.

Магнитните ленти могат да се използват като основа на различни табели, рекламни постери, сувенири, цифри и букви, които се закрепват върху железни повърхнини (най-често хладилници магнитни дъски и повърхности на машини).
За разлика обикновените самозалепващи фолиа или лепило, закрепените с помощта на магнитно фолио предмети могат лесно да бъда отлепени, без да се повреди повърхността, върху която са били поставени.

* *