Анизотропна магнитна самозалепваща лента 12.7×1.5 mm

Анизотропната магнитна лента представлява композит от магнитен феритен прах  (Ba,Sr)O.6Fe2O3 и гъвкава полимерна свръзка, най-често гума.

Анизотропната магнитна лента се отличава от обикновената по това, че в процеса на формоване е приложено силно магнитно поле, ориентирано перпендикулярно на равнината на лентата. В резултат феритните частици и магнитните им моменти на се подреждат преимуществено в тази посока (посока на магнитната анизотропия).

Магнитните характеристики на анизотропната лента ( остатъчната индукция Br и максималната магнитна енергия B.Hmax)  са от 2 до 3 пъти по-високи от тази на обикновената лента, получена без прилагането на магнитно поле.

Едната странана лентата е със самозалепващо покритие, а другата е намагнитена многополюсно, ивично.

Магнитните ленти могат да се използват като основа на различни табели, рекламни постери, сувенири, цифри и букви, които се закрепват върху железни повърхнини (най-често хладилници магнитни дъски и повърхности на машини).
За разлика обикновените самозалепващи фолиа или лепило, закрепените с помощта на магнитно фолио предмети могат лесно да бъда отлепени, без да се повреди повърхността, върху която са били поставени.