СИНТЕРОВАНИ МАГНИТНОМЕКИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА РАБОТА В ПРОМЕНЛИВИ ПОЛЕТА С ПРОМИШЛЕНА ЧЕСТОТА

Производствената програма на ПРАМИЗ ООД включва широка гама синтеровани магнитномеки материали и изделия, предназначени за работа в променливи полета с промишлена честота 50-60 Hz. Те са на основата на железни прахове легирани с различно съдържание фосфор и силиций (FeSi, FeP, FeSiP) и прахове от сплави на желязото и никела (FeNi), или така наречените инвар и пермалой. Отличават се с относително високи стойности на магнитна индукция (B), магнитна проницаемост (µ) и специфично електросъпротивление () и ниска коерцетивна сила (Hc). Това дава възможност за постигане на ниски ватни загуби в сърцевините, изработени от тези материали.

В таблицата са дадени основните характеристики на най-често използваните и предлагани от нас праховометалургични магнитномеки материали.

Материал

B*320
T

Br
T

Hc
A/m

µµ.cm

Плътност
g/cm3

Fe 3Si

1.30

1.00

70

5000

50

7.15

Fe 0.6P

1.35

1.15

90

4800

25

7.25

Fe 2Si 0.45P

1.35

1.10

60

5500

50

7.30

FeNi 50/50

1.05

0.70

15

19000

50

7.3*- магнитна индукция при 320 A/m

Продуктите от посочените в таблицата материали намират множество приложения като: сърцевини на акустични и магнитни датчици и устройства; статори и ротори на стъпкови двигатели; сърцевини на релета и магнитни превключватели; дросели, трансформатори и др.

Изделията, изработени по методите на проховата металургия от сплавите FeSi, FeP, FeSiP и FeNi притежават редица предимства пред лятите и получените чрез механична обработка от заготовки или щанцовани ламели. Преди всичко това е: ниската цена в резултат на високата производителност на метода и липса на отпадък; добра точност на размерите без допълнителна механична обработка; отсъствие на шумове (бръмчене) по време на работа - явление, което се наблюдава при магнитопроводящи сърцевини от щанцовани ламели.

За да Ви бъдем в максимална степен полезни и да отговорим най-пълно и точно на отправените към нас запитвания, ние се нуждаем от следната информация:
- чертеж на детайла (форма и размери, изисквания към повърхнините);
- вид на материал, съгласно таблицата или други изисквания по отношение на състав, магнитни и други характеристики;
- информация за условията и устройствата в които ще работи детайла: честота и интензитет на магнитното поле, конфигурация с магнити или други магнитопроводи, въздушни междини, изискване за изолационно покритие, температурни и климатични условия ;
- количество;

Получавайки тази информация, ние можем да Ви отговорим относно цени, срокове и доставка.