P R A M S Y S ® B 2

PRAMSYS®B2 е система съставена от постоянни магнити и магнитопровод. Използува се като магнитна спирачка за електромеханични индустриални и битови електромери.PRAMSYS® B2 създава спирачен момент върху въртящия се метален диск на електромера, при неговото движение в процепа между магнитите и магнитопровода.

PRAMSYS®B2 е представител на широката гама от магнитни компоненти PRAMSYS® произвеждани по метод разработен от фирма ПРАМИЗ. Най-важната особеност на тази технология е възможността за изграждане на система магнит-магнитопровод посредством механично сглобяване на части, произведени по метода на праховата металургия. В резултат се получава продукт с високи експлоатационни качества, гарантиращи сигурна дългогодишна работа.

PRAMSYS®B2 се състои от следните компоненти: (1) магнитопровод; (2) два постоянни магнита тип ALNICO; (3) термокомпенсационна лента (термокомпенсатор) Последното представлява температурно чувствителен магнитен "шунт", който компенсира измененията в електромера, настъпили в резултат на температурните промени в околната среда.

Фигурата показва основните размери и стандартният метод на намагнитване наPRAMSYS® B2.


Основният параметър на PRAMSYS® B2определящ спирачния момент е магнитният поток във въздушната междина между магнита и магнитопровода. Той може да бъде от 10 до 40 microWebers в зависимост от желанието на клиента.

PRAMSYS® B2 се предлага в следните състояния: не намагнитена; намагнитена и намагнитена и стабилизирана при определена стойност на магнитния поток.